Når man påbegynder en gulvslibning, er det altafgørende, at man gennemfører det antal slibninger, som er nødvendige, for at gulvet kan blive fri fra tidligere behandlinger. – Eventuel gammel lak og fernis skal fjernes, således en ny behandling kan blive igangsat, og derved danne en ny overflade, som fremstår fuldstændig fin, frisk og nydelig.

Denne behandling fortages således:

Vi begynder med den grovhed af sandpapir, som vi vurderer, er nødvendig, og arbejder os derved igennem den gamle behandling – Sandpapirets grovhed mindskes lidt efter lidt, indtil gulvet er helt glat og fint i overfladen.

Alle vores slibninger bliver udført med professionelle maskiner og materialer.